O nás:

Cieľ združenia:

Hlavným cieľom občianskeho združenia IBV Záhumnie Krásna je zabezpečiť územný rozvoj v lokalite IBV Záhumnie a s tým súvisiacu výstavbu inžinierskych sietí a prípravu stavebných pozemkov.
Stanovy OZ:
Viac...
Prihláška za člena OZ:
Prihláška...(pdf)