Kontaktné údaje

Sídlo združenia

Občianske združenie IBV Záhumnie Krásna
Opátska 18
040 18 Košice

Riadiaci výbor je v sídle združenia k dispozícii každú stredu v čase od 16:30 do 17:30.

Návrhy:

Vaše návrhy možete smerovať na členov Riadiaceho výboru, ktorých kontaktné údaje sú uvedené v sekcii Orgány združenia resp. na emailovú adresu : riadiaci.vybor@ibvzahumniekrasna.sk
Upozornenie: Emailové účty OZ IBV nie sú určené na príjem propagračných, reklamných a podobných emailov.
Opakované porušovanie tohto obmedzenia bude viesť k zablokovaniu príjmu emailov daných užívateľov, prípadne domén.

Pripomienky, podnety na prešetrenie:

Pripomienky a podnety na prešetrenie, týkajúce sa napr. neefektívneho hospodárenia s finančnými prostriedkami, manipulácie vyberových konaní prípadne iných nekalých praktík smerujte na predsedu Dozornej rady resp. na emailovú adresu : dozorna.rada@ibvzahumniekrasna.sk

Podnety týkajúce sa webových stránok www.ibvzahumniekrasna.sk

Podnety týkajúce sa webových stránok www.ibvzahumniekrasna.sk zasielajte prosím na emailovú adresu jan.timar@centrum.cz